Thực Phẩm Chay Khô - Pháp Duyên Shop

THỰC PHẨM CHAY BÁN CHẠY

68,000 
25,000 
Danh mục chi tiết
25,000 
68,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Óc Chó Nguyên Vỏ (500g)

75,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Phồng Tôm Gạo Lứt Loại 100g

8,000 
140,000 
52,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Mộc Nhĩ Gói 200g

50,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Mì Chùm Ngây Không Chiên (280g)

22,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Mì Nấu Lẩu Không Chiên (400g)

19,000 
10,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Mì Xào Rau Thập Cẩm (80g)

7,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Mì Sốt Cà Kiểu Ý (80g)

7,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Mì Quảng Chay Không Chiên (88g)

10,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Mì Horeca Không Chiên (720g)

30,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Mì Chay Vị Lẩu Thái

5,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Trà Xích Tiểu Đậu, Gói 500g

55,000 
7,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Phổ Tai Rong Biển, Gói 150g

75,000 
7,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Miến Dong, Gói 500g

60,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Mì Chay Không Chiên Vị Cà Ri

7,000 
60,000 

Thực Phẩm Chay Khô

Mỳ Rau Củ Homefood, Gói 500g

60,000 
60,000 
45,000 
9,000 
7,000 
190,000