Hiển thị một kết quả duy nhất

+
120,000 210,000 
+
+
590,000 690,000 
+
590,000 690,000