Hiển thị một kết quả duy nhất

+
+
+
460,000 
+
190,000 260,000