Hiển thị một kết quả duy nhất

+
1,490,000 
+
1,490,000 
+
+
+
+
1,490,000 
+
+
+
+
+
+
+
+
+