Danh mục chi tiết
1,090,000 2,090,000 
990,000 1,790,000 

Chén Nước - Choé - Đài Thờ Đồng

Ly Đồng Chạm Khắc Chữ Phúc Viền Vàng Nổi, Cao 6cm

70,000 

Chén Nước - Choé - Đài Thờ Đồng

Ly Đồng Chạm Khắc Chữ Phúc Vàng Bóng, Cao 6cm

60,000 

Chén Nước - Choé - Đài Thờ Đồng

Khay Nước Đồng Chạm Trổ Hình Rồng Vàng Bóng, 29cm

490,000 
390,000