Xem tất cả 8 kết quả

DANH MỤC (bấm đóng/mở)

 Máy MP3 có thẻ nhớ 4GB, 8GB
 Hơn 800+ bài pháp, Tụng Kinh, Niệm Phật
 Máy được bảo hành 6 tháng. Hỗ trợ sửa chữa khi hết BH
 Chép các bài pháp, kinh Phật theo yêu cầu 
 Máy xem hình MP4 thẻ nhớ 16-64 Gb

+
1.360.000 
+
1.460.000 1.660.000 
+
1.390.000 
+

Máy Nghe Pháp, Niệm Phật / Mp3

Loa Trợ Giảng, Nghe Pháp – T69 (Kèm 1 Mic Tay)

990.000 
+

Thiết bị trợ giảng

Loa Trợ Giảng Q26

390.000 
+

Máy Nghe Pháp, Niệm Phật / Mp3

Loa Trợ Giảng, Nghe Pháp Shinco

390.000 
+

Máy Nghe Pháp, Niệm Phật / Mp3

Loa Trợ Giảng, Nghe Pháp Q66 (Kèm 2 Mic Tay)

1.790.000 
+

Máy Nghe Pháp, Niệm Phật / Mp3

Loa Trợ Giảng Q67 (Kèm 2 Mic Tay)

1.990.000