Tổng Hợp Sản Phẩm: Pháp phục cho Tu Sĩ (Tăng - Ni) - Pháp Phục Tỳ Kheo

Trượt xuống để xem chi tiết sản phẩm ↓

ÁO TRÀNG, ÁO HẢI THANH, TRƯỜNG SAM 7 VẠT; ÁO CÀ SA – ÁO TÙY Y CHO TU SĨ, QUÝ TĂNG NI ĐẠI ĐỨC

Pháp Phục - Tăng Phục Hiển thị tất cả 24 results

Pháp phục cho Tu Sĩ (Tăng - Ni) - Pháp Phục Tỳ Kheo

Áo Tràng Trường Sam 7 Vạt Màu Xám

480,000 

Áo Tràng - Áo Hậu Tăng Ni

Áo Tràng Trường Sam 7 Vạt Màu Xám

550,000 

Pháp Phục cho Tăng – Ni

Người xuất gia là những người đã mang trong mình một nguyện hạnh lớn, rời bỏ các danh vọng lợi dưỡng thế gian, chọn con đường khổ hạnh để tu tập, trước tự độ mình sau lại độ người khác.

Khi khoác lên mình bộ tăng bào, người xuất gia đã mang trong mình trọng trách lớn đối với việc hoằng pháp lợi sinh, thay Phật thuyết pháp giáo hoá chúng sinh.

Tăng bào (pháp phục) chính là pháp bảo lớn của nhà Phật. Khi một người phật tử nhìn thấy một người mặc chiếc áo tăng bào, thì người đó sẽ kính lễ như kính lễ với Phật. Khi được kính lễ như vậy, tự nhiên người mặc bộ tăng bào cũng thấy trách nhiệm của mình đối với phật tử thật lớn và tự thân sẽ thấy cần phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng được mong mỏi của phật tử.

Tại Pháp Duyên, bằng tâm cung kính và cẩn trọng, chúng con cố gắng nhập về các loại tăng phục, pháp phục cho tăng sĩ với chất lượng tốt nhất và phù hợp với các nhu cầu của Quý Thầy, Quý cô.

×