Xem tất cả 12 kết quả

DANH MỤC (bấm để mở)

Pháp phục cho Tu Sĩ (Tăng - Ni)

Áo Tùy Y Màu Đỏ 25 Điều, Nhiều Kích Cỡ

790.000 

Pháp phục cho Tu Sĩ (Tăng - Ni)

Áo Tùy Y Màu Đỏ 9 Điều, Nhiều Kích Cỡ

790.000 
400.000 
380.000 
400.000 
380.000 
660.000 
760.000 

Giày / Vớ cho Tăng - Ni

Giầy Vải Cho Quý Thầy, Nhiều Mầu

250.000 

Pháp Phục cho Tăng – Ni

Người xuất gia là những người đã mang trong mình một nguyện hạnh lớn, rời bỏ các danh vọng lợi dưỡng thế gian, chọn con đường khổ hạnh để tu tập, trước tự độ mình sau lại độ người khác.

Khi khoác lên mình bộ tăng bào, người xuất gia đã mang trong mình trọng trách lớn đối với việc hoằng pháp lợi sinh, thay Phật thuyết pháp giáo hoá chúng sinh.

Tăng bào (pháp phục) chính là pháp bảo lớn của nhà Phật. Khi một người phật tử nhìn thấy một người mặc chiếc áo tăng bào, thì người đó sẽ kính lễ như kính lễ với Phật. Khi được kính lễ như vậy, tự nhiên người mặc bộ tăng bào cũng thấy trách nhiệm của mình đối với phật tử thật lớn và tự thân sẽ thấy cần phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng được mong mỏi của phật tử.

Tại Pháp Duyên, bằng tâm cung kính và cẩn trọng, chúng con cố gắng nhập về các loại tăng phục, pháp phục cho tăng sĩ với chất lượng tốt nhất và phù hợp với các nhu cầu của Quý Thầy, Quý cô.