Tổng Hợp Sản Phẩm: Áo Cà Sa

Trượt xuống để xem chi tiết sản phẩm ↓

Pháp Phục - Tăng Phục Hiển thị tất cả 3 results

Áo Cà Sa

Một trọng những biểu tượng đặc trưng của Phật Giáo là chiếc áo Cà Sa. Đối với nhà Phật, chiếc áo cà sa không đơn giản chỉ dùng để che mình, mà đó còn là sự tượng trưng cho tất cả những điều thiêng liêng và biểu tượng trân quý, cao cả của Phật Giáo. Không chỉ thế, đây còn là biểu tượng của đức hạnh của người tu hành, biểu tượng cho sự giác ngộ và được tứ chúng đồng tu hết sức tôn kính. Do vậy, khi một người xuất gia khoác trên mình chiếc áo cà sa, chính là khoác lên mình trọng trách hoằng pháp lợi sanh, mang lại sự an lạc cho đại chúng.

Chữ “Cà Sa” là đọc phiên âm từ gốc tiếng Phạn (Kasaya). Khi chuyển ngữ sang tiếng Hán, cổ đức đã tôn trọng không dịch mà giữ nguyên tên. Từ kasaya có nghĩa đầy đủ là Cà sa Duệ, nghĩa là bạc màu, hư hoại hay cáu cặn chứ không có ý nghĩa là y áo. Khi khoác lên mình chiếc áo cà sa, người xuất gia làm biểu tượng cho những gì khiêm nhường, những gì thô sơ và những gì giản dị nhất, để làm biểu pháp cho chúng sinh.

Cao Tăng đương thời, Hoà Thượng Tịnh Không cũng đã có nói trong lúc giảng kinh Vô Lượng Thọ: “Cà-Sa là tiếng Phạn, ý nghĩa là trộn lẫn lại với nhau, Cà-Sa là trộn hỗn hợp lại với nhau.Chúng tôi mặc cái y phục này, y phục này gọi là Cà-Sa, vì sao vậy?Nhuộm rất nhiều màu sắc thành một màu, áo nhuộm màu thì áo gọi là Cà-Sa. Phật bưng cái bát đựng cơm đó cũng gọi là Cà-Sa, cơm và thức ăn đều trộn lại với nhau. Hiện tại ăn cơm đều dọn ra rất nhiều chén dĩa, phước báo của chúng ta còn hơn cả Phật Thích Ca Mâu Ni, hơn cả Tổ sư Đại đức, Tổ sư Đại đức làm gì có được phước báo lớn đến như vậy? Chúng ta ở trong một đời này đem phước báo mà hưởng cho hết, không tu phước thì đời sau sẽ không có phước. Chúng ta có từng nghĩ qua cái vấn đề này hay chưa? Nếu như đã nghĩ qua những vấn đề này rồi thì bạn sẽ không dám ăn cơm. Đây là thật, chứ không phải giả.“Một hạt gạo thí chủ, lớn như núi Tu-Di, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả”.Bài kệ này của Đại đức xưa, cũng đều là nói lời chân thật, quyết không vọng ngữ, quyết không quá lời, chúng ta phải nghĩ đến.”

×