Hiển thị một kết quả duy nhất

+
160,000 240,000 
+
160,000 490,000 
+
160,000 490,000