Hiển thị tất cả 2 results
550,000 2,450,000 
550,000 750,000 

TRANH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT - TRANH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Địa Tạng Vương Bồ Tát có lẽ là vị Bồ Tát vô cùng quen thuộc đối với hầu hết chúng ta. Cứ vào tháng bảy hàng tháng, hoặc vào các ngày lễ cầu siêu cho ông bà Tổ Tiên, cầu siêu cho những oan hồn khuất tử, chúng ta đều thấy hình ảnh của Ngài Địa Tạng Vương, tranh Địa Tạng Vương Bồ Tát treo ở những nơi đó rất trang nghiêm và thanh tịnh.

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát được tôn xưng là U Minh Giáo Chủ, ngài có bổn nguyện là "Địa Ngục Vị Không Thệ Bất Thành Phật, Chúng Sinh Độ Tận Phương Chứng Bồ Đề", nghĩa là Địa ngục chẳng trống không thề chẳng thành Phật, chúng sinh được độ hết rồi mới chứng quả vị Bồ Đề. Đây là đại nguyện vô cùng lớn lao của Ngài, Ngài thường ở trong chốn u minh cứu khổ cứu nạn những chúng sinh khổ nạn.

Thế nhưng, chúng ta đừng hiểu nhầm là Ngài Địa Tạng Bồ Tát chỉ cứu khổ chúng sinh trong địa ngục, mà là Ngài sẵn sàng cứu khổ tất cả chúng sinh đang chìm đắm trong u minh tăm tối, trong sự khổ não của nghiệp lực lôi kéo. Ngài cho nhân duyên vô cùng lớn đối với chúng sinh trong cõi diêm Phù Đề. Như trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện có nói, chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề tạo tội ác cực trọng, đoạ vào địa ngục, được Ngài giáo hoá thoát được ra khỏi địa ngục, được trở lại làm người, nhưng chẳng bao lâu lại tiếp tục đoạ vào địa ngục, chịu muôn vàn thống khổ. Trong kinh cũng nói, chúng sinh khổ nạn chí tâm niệm danh hiệu "Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát" hoặc "Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát" thì đều được độ thoát. Đặc biệt, trước khi có việc đi xa thì có thể niệm danh hiệu của Ngài đủ vạn biến, thì mọi tai ách trên chuyến đi đều được hoá giải.

Việc thờ Bồ Tát Địa Tạng, treo tranh Bồ Tát Địa Tạng cũng giống như thờ chư Phật Bồ Tát khác, để có được lợi ích viên mãn và đúng như pháp, chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa mới được. Khi treo tranh Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta hầu hết đều nên hiểu về bổn nguyện của ngài, đặc biệt nên tìm hiểu kỹ bằng cách đọc tụng bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện.

Căn bản của Kinh Địa Tạng chính là Hiếu Đạo. Căn bản của pháp môn Địa Tạng chính là Hiếu Đạo, Địa chính là tâm địa, Tạng chính là kho báu, cho nên đểu khai thác được kho báu vô tận trong tâm địa, thì chúng ta phải có điểm bắt đầu, đó chính là Hiếu Đạo. Hiểu rõ được như vậy, để có được sự cảm ứng của Ngài Đại Tạng, chúng ta phải học tập theo Ngài Địa Tạng, học theo hạnh Hiếu của Ngài Địa Tạng, phải thời thời ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ, chăm sóc cho cha mẹ được đầy đủ trong cuộc sống, chăm sóc cho cha mẹ có được cái tâm an lạc, chăm sóc làm sao để cha mẹ cảm động mà có thiện tâm với Phật Pháp, phát tâm học Phật, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới.

Cho nên, hàng ngày chúng ta nhìn vào tranh ảnh Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta phải tự nhắc nhở bản thân mình phải bắt đầu từ Hiếu Đạo, nỗ lực đi làm thì việc niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ có hiệu quả.

CHỌN TRANH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT, ẢNH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Hiện tại, Pháp Duyên Shop đang cố gắng để chọn được cho quý khách các loại tranh Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ảnh Địa tạng Vương Bồ Tát đẹp và được in trên các chất liệu tốt để quý khách treo ở nhà, để thờ hoặc cúng dường. Trong trường hợp quý khách không thấy tranh, ảnh mà quý khách cần, vui lòng liên hệ với Pháp Duyên để Pháp Duyên hỗ trợ tìm đặt.

NAM MÔ U MINH GIÁO CHỦ BỔN TÔN ĐỊA TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

×