Hiển thị tất cả 4 results
180,000 1,000,000 

Tranh Đại Thế Chí Bồ Tát

Tranh Lụa Tây Phương Tam Thánh, Nhiều Size

160,000 890,000 
200,000 1,500,000 
200,000 800,000 

TRANH PHẬT BÀ QUAN ÂM BỒ TÁT - TRANH LỤA QUAN ÂM BỒ TÁT

Phật Bà Quan Âm, hay Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát đã trở nên quen thuộc trong đời sống của nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân thế giới nói chung. Sự quen thuộc đến mức bây giờ, mọi người chỉ cần xưng Bồ Tát hay Phật Bà là biết ngay đó là đang nói tới Quan Thế Âm Bồ Tát.

Tranh Phật Bà Quan Âm (Tranh Quan Âm Bồ Tát) cũng là một trong những tranh phổ biến trong gia đình mỗi người. Nếu khéo quan sát, chúng ta sẽ thấy nhà nhà có treo tranh Phật Bà Quan Âm, người người đều hướng tâm về Phật Bà Quan Âm, đây là điều rất tốt. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về hạnh nguyện của Ngài và vì sao chúng ta thường hay thờ Ngài, treo tranh Phật Bà Quan âm ở nhà.

Với mười hai nguyện lớn, tầm thanh cứu khổ cứu nạn chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề này, Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hoá, hiện thân ở khắp nơi trong cuộc sống của chúng ta để giúp chúng ta vượt qua các sự khổ ách của cuộc sống. Chỉ cần trong cuộc sống mà gặp bất kỳ một tai ách nào, khó khăn hoạn nạn nào mà chí tâm xưng danh hiệu "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát" thì liền được Ngài giúp đỡ.

Thế nhưng, tại sao có người cầu được cảm ứng, lại có người cầu mà chẳng được cảm ứng? Điều này căn bản nằm ở chỗ cái tâm chí thành (dốc hết lòng chân thành), tin tưởng Ngài, thiết tha thì sẽ được cảm ứng. Có một điều nữa khiến cho mọi người thường không dễ được cảm ứng là do nghiệp chướng quá sâu nặng, lại không có trí tuệ, vốn không mở lòng từ bi với người khác, nên việc cầu khó có cảm ứng.

Vậy phải làm thế nào? Trong Kinh thường dạy chúng ta lúc bình thường phải làm sao học tập và làm theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, thường thực hành giống như ngài, trong cuộc sống thấy người khốn khó phải ra tay giúp đỡ, thấy người hoạn nạn phải hết lòng cứu nguy, thấy người quả phụ, con côi phải sinh lòng từ bi mà giúp họ, thấy chúng sinh sắp bị sát hại thì mở lòng từ bi cứu mạng, phóng sanh. Cứ mỗi ngày huân tập nhiều các việc thiện lành như thế, mỗi ngày đều cố gắng thực hành hạnh nguyện Đại từ Đại bi của Phật Bà thì lúc nguy nan, dễ có được cảm ứng với Ngài.

Việc treo tranh Phật Bà Quan Âm ở nhà không phải là để cầu tài cầu lộc, cầu công danh sự nghiệp, mà là mỗi ngày nhìn vào đức tướng trên tranh Phật Bà Quan Âm, liền gợi nhắc chúng ta phải thực hành những đức hạnh này của Ngài. Nếu như chúng ta rèn luyện lâu ngày, tâm của ta rộng mở đến tất cả chúng sinh, có thể yêu thương che chở hết tất cả mọi người thì tự nhiên hướng tâm đến Ngài, cầu công danh sự nghiệp thì sẽ được thành tựu. Tại sao vậy? Phật Bồ Tát và các thiện thần đều mong muốn có người chung tay cứu độ chúng sinh, do vậy, nếu bạn đã có được tâm lợi ích vì chúng sinh rồi thì có thể giao phó trọng trách cho bạn để bạn cùng chung tay. Có danh lợi nhưng không bị dính bởi danh lợi, vẫn an nhiên tự tại, đó mới thật là viên mãn.

Cho nên khi hiểu ý nghĩa của việc treo tranh Quan Âm Bồ Tát thì bạn treo tranh sẽ có nhiều lợi ích lớn. Mong rằng bạn sẽ thực hành đúng với những hạnh nguyện của Phật Bà Quan Âm và có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

NAM MÔ ĐẠI BI LINH CÁM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

×