Danh mục sản phẩm
Sắp xếp
MỚI VỀ!
590,000 1,990,000 

TRANH TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH - TRANH TÂY PHƯƠNG THÁNH CHÚNG - TRANH LIÊN TRÌ HẢI HỘI

Ý NGHĨA

Đối với người học Phật, đặc biệt là tu học pháp môn Tịnh Độ, thì trong nhà vẫn thường treo tranh Phật A Di Đà hoặc tranh Phật Bà Quan Âm, ngoài ra, tranh Tây Phương Tam Thánh hoặc tranh Tây Phương Thánh Chúng, Tranh Liên Trì Hải Hội, là những tranh Phật vô cùng tuyệt vời để giúp mỗi ngày nhắc nhở tu hành, mỗi ngày tưởng nhớ đến thế giới mà sau khi mình xả bỏ báo thân này mình sẽ đi về.

Tây Phương Tam Thánh là tên gọi chung của ba vị Thánh nhân ở Thế giới Tây Phương Cực Lạc, đứng giữa có Đức Phật A Di Đà, hai bên tả hữu có Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, là hai vị Bồ Tát thường theo bên Đức Phật A Di Đà để giáo hoá chúng sanh. Các Ngài thường hoá hiện, ứng hoá ở Thế Giới Ta Bà để cứu độ giúp đỡ  và tiếp chúng sanh có đầy đủ thiện căn, nhân duyên, phước đức vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Đối với người tu hành Pháp môn Tịnh Độ mà nói, mỗi ngày niệm Phật, nhớ đến Phật A Di Đà, nhớ đến Tây Phương Cực Lạc vô cùng quan trọng, nó giúp huân tập tín tâm, tạo sự câu thông giữa mình và Phật A Di Đà, với thế giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng. Do đó, trong nhà thường treo ảnh Tây Phương Tam Thánh chính là nhắc nhở mình mỗi ngày phải nỗ lực đoạn ác tu thiện, hướng đến học tập các đức hạnh của Đức Phật A Di Đà, học sự từ bi cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm Bồ Tát, học sự vững vàng mạnh mẽ của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Mỗi ngày đều huân tập như vậy, nhắc nhở niệm Phật, niệm Kinh của Tịnh Độ để giúp mình trong cuộc sống, lấy hạnh Phật, hạnh Bồ Tát làm kim chỉ nam.

Ngoài Tranh Tây Phương Tam Thánh ra, chúng ta tuỳ theo điều kiện gia đình, có thể treo thêm các bức tranh Cực Lạc Thế Giới (hay còn gọi là Tranh Liên Trì Hải Hội), tranh Tây Phương Thánh Chúng.

Tranh Cực Lạc Thế Thế Giới là bức tranh miêu tả cuộc sống, phong cảnh, cư dân ở Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Hầu hết các bức tranh này đều vẽ rất chi tiết và trang nghiêm, đều là dựa theo sự mô tả thế giới Tây Phương Cực Lạc ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, các bộ kinh này đều có sự miêu tả rất chân thực thế giới Tây Phương Cực Lạc, nơi Thánh Hiền chung ở, nơi chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Mỗi ngày đều ngắm thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong tâm sẽ dần dần tăng thêm tín tâm, có tín tâm rồi ngày ngày đều nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, đều nguyện sau khi xả bỏ báo thân không đoạ lại lục đạo luân hồi nữa, mà mong muốn được vãng sanh về đó, làm bạn với Thánh Hiền, làm bạn với Bồ Tát Quán Thế Âm, cùng các Bồ Tát tái lai trở về Ta Bà cứu độ chúng sanh. Ngày ngày ngắm tranh Liên Trì Hải Hội, ngày ngày huân tập cái chủng tử này, thì sẽ rất tốt. Trong Kinh Phật có nói "Tâm tưởng sự thành", tâm lúc nào cũng ngắm, cũng tưởng, hành vi hàng ngày đều nghĩ rằng ta chỉ cố gắng mấy chục năm ngắn ngủi ở Ta Bà nữa thôi, sắp về Tây Phương rồi, thì ta phải làm gì cho giống Phật, giống Bồ Tát. Lấy tâm địa của Phật Bồ Tát để ứng xử trong cuộc sống, thì chắc chắn sẽ thành tựu.

Cho nên, việc thỉnh tranh Tây Phương Thánh Chúng, tranh Tây Phương Cực Lạc, tranh Liên trì Hải Hội đều có ý nghĩa rất lớn. Chúng ta hiểu rồi thì việc thỉnh tranh về sẽ có lợi ích lớn.

THỈNH TRANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC, TRANH LIÊN TRÌ HẢI HỘI, TRANH TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH

Tại Pháp Duyên, chúng con cũng cố gắng để lựa chọn các loại tranh với hình hoạ đúng như pháp, được lưu truyền rộng rãi, lại được in trên các chất liệu tốt như giấy ảnh, giấy phủ phim, hoặc in trên chất liệu lụa, với các kích thước phù hợp để cho quý khách dễ dàng lựa chọn khi thỉnh tranh. Hi vọng quý khách sẽ cảm thấy hài lòng khi mua hàng tại Pháp Duyên Shop.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

×