Tranh của các bậc thánh nhân cổ xưa, tranh chữ ghi lời hay ý đẹp để treo trong nhà, đạo tràng hoặc nơi thờ tự.

Hiển thị tất cả 3 results

Tranh Thánh Nhân & Lời Hay Ý Đẹp

Tranh Lụa Treo Hình Lão Tử, Kích Thước 100x30cm

290,000 

Tranh Thánh Nhân & Lời Hay Ý Đẹp

Tranh Đức Khổng Tử Bằng Lụa, Nhiều Kích Cỡ

290,000 1,350,000 

Tranh Thánh Nhân & Lời Hay Ý Đẹp

Tranh Đức Khổng Tử Bằng Lụa, Nhiều Kích Cỡ

290,000 490,000 

×