Xem tất cả 3 kết quả

Tranh của các bậc thánh nhân cổ xưa, tranh chữ ghi lời hay ý đẹp để treo trong nhà, đạo tràng hoặc nơi thờ tự.

Tranh Thánh Nhân & Lời Hay Ý Đẹp

Tranh Lụa Treo Hình Lão Tử, Kích Thước 100x30cm

290,000 

Tranh Thánh Nhân & Lời Hay Ý Đẹp

Tranh Cuộn Đức Khổng Tử, Nhiều Kích Cỡ

460,000 890,000 

Tranh Thánh Nhân & Lời Hay Ý Đẹp

Tranh Cuộn Đức Khổng Tử, Nhiều Kích Cỡ

290,000 490,000