Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

TƯỢNG NHẬT QUANG - NGUYỆT QUANG BỒ TÁT

Đối với rất nhiều người, Tượng Nhật Quang Bồ TátTượng Nguyệt Quang Bồ Tát có vẻ như rất ít được nghe thấy và cũng ít được chiêm ngưỡng các Ngài. Về danh tự của các Ngài, trong kinh Dược Sư đã nhắc đến khá nhiều, đều là những vị Bồ Tát rất thân quen với chúng ta hàng ngày. Danh hiệu của các Ngài cũng đã phần nào lột tả được hạnh nguyện của các Ngài.

Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát là vị Bồ Tát thường xuyên ngự tại mặt trời, chúng ta tưởng chừng như là nơi không có sự sống, nhưng trong cảnh giới của các Ngài thì chúng ta không thể biết được. Ngài thị hiện cho việc sử dụng ánh sáng mặt trời để phổ độ chúng sinh, để giúp chúng sinh thoát khỏi mê lầm, dùng ánh sáng chiếu khắp giúp cho mọi người sớm giác ngộ khỏi biển lầm than.

Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát là vị Bồ Tát ngự tại mặt trăng, biểu thị cho ánh sáng mặt trăng vào ban đêm. Bởi chư Phật Bồ Tát đều nhìn thấy chúng sinh trong đêm tối u mê, không có ánh dẫn đường, nên Ngài thị hiện với danh hiệu Nguyệt Quang Biến Chiếu để muốn nói, dù trong đêm tối vẫn có những ngày trăng tròn sáng rõ, soi sáng những u mê của chúng ta, giúp chúng ta bước bên bờ Giác Ngộ.

Cả hai Ngài Nhật Quang - Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát thường hộ vệ cho Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật để cứu độ chúng sinh. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm về các Ngài trong Kinh Dược Sư.

THỈNH TƯỢNG NHẬT QUANG BỒ TÁT - NGUYỆT QUANG BỒ TÁT

Xét về duyên của các Ngài với chúng sinh của cõi Ta Bà thì chúng ta thấy duyên của các Ngài không lớn bằng duyên của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hay Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhưng dù sao, chúng ta cũng đang âm thầm được các Ngài gia hộ. Vì vậy, việc thỉnh tượng Nhật Quang - Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát cũng mang nhiều ý nghĩa lớn về biểu pháp giáo dục. 

Khi thờ các Ngài, chúng ta cũng học tập theo hạnh nguyện của các Ngài, dù chúng sinh có biết hay không, điều chúng ta có thể âm thầm làm được, gíup đỡ được chúng sinh thì chúng ta hãy nỗ lực, cố gắng mà làm.

Do vì nhân duyên về hình ảnh của các Ngài không nhiều nên tại Pháp Duyên, số lượng mẫu tượng về các Ngài cũng không đa dạng như những Bồ tát khác. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của bộ phận phát triển hàng hoá, Pháp Duyên vẫn nỗ lực tìm kiếm các mẫu tượng đẹp và đa dạng nhất để chúng ta dễ dàng thỉnh.

Nam Mô A Di Đà Phật!

×