Tìm tượng theo Chất liệu, chiều cao Showing 1 - 14 of 14 results
Chất liệu
Chiều cao
11,990,000 
9,090,000 

Tượng Tôn Giả Mục Kiền Liên - Tượng Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát

Tôn Giả Mục Kiền Liên

Tôn Giả Mục Kiền Liên là một trong những đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là người được tôn xưng là đệ nhất thần thông. Trong hàng Thánh chúng thì Ngài Mục Kiền Liên chỉ đứng sau tôn giả Xá Lợi Phất. Tổn giả Mục Kiền Liên có đức tướng đẹp, thân hình cao lớn, khuôn mặt vuông vức, đôi tai dài, tính tình của Ngài thì cứng rắn nhưng rất lạc quan, ngài vốn có khí tiết rất hùng dũng và chẳng mấy khi khuất phục việc phi nghĩa.
Thế nhưng, Hiếu Hạnh lại chính là đức hạnh mà người muôn đời sau nhớ đến Ngài, tông xưng Ngài là Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Sau khi Tôn giả Mục Kiền Liên đắc thần thông, do biết mẹ thuở quá khứ đã tạo nhiều tội nghiệp nên khó tránh khỏi chịu nạn trong ba đường ác, do vậy Ngài đã sử dụng thần thông của mình quán sát xem mẹ của Ngài ở đâu, mới thấy mẹ đang chịu khổ sở ở nơi cảnh giới Địa Ngục, đói khát và ốm yếu. Ngài lúc đó mới dùng thần thông, mang một bát cơm đến dâng cúng dường mẹ. Mẹ Ngài nhìn thấy bát cơm mừng quá, một tay che lấy bát, một tay bốc cơm đưa vàng miệng. Thế nhưng, khi cơm vừa vào miệng liền bỗng chốc hoá thành than đỏ rực lửa cháy trong miệng bà, làm bà không sao ăn được. Tôn giả trông thấy cảnh đó mà đau lòng không nguôi, Ngài dùng đủ mọi cách để cứu mẹ thoát khổ nhưng không sao thoát được.

Tôn giả Mục Kiền Liên lúc đó mới trở về trước Phật, xin Phật chỉ dạy cách cứu mẹ. Đức Phật đã giảng giải cho Tôn Giả về việc tại sao mẹ Ngài lại bị quả báo khủng khiếp như vậy, là lúc sinh tiền đã mắc tổi huỷ báng Phật pháp, bỏn xẻn, chẳng có tâm bố thí cho ai cái gì. Tuy rằng Tôn giả Mục Kiền Liên là người con Hiếu Thảo, lại có thần thông đệ nhất nhưng không thể thay đổi được nghiệp lực của mẹ.

Lúc đó, Đức Phật mới chỉ bày cho Ngài nương vào lực của chư Tăng sau thời an cư kiết hạ thì mới cứu được mẹ. Lúc đó, Ngài mới đem hết toàn bộ của cải mà gia đình có được, đem sắm sửa đồ cúng dường, thiết chư Tăng mười phương, nhờ vào sức gia trì và chú nguyện của chư Tăng mười phương để cứu mẹ. Nhờ việc làm đó mà không chỉ mẹ của Ngài mà rất nhiều chúng sanh trong địa ngục hôm đó cũng được cứu thoát.

Do vậy, hiện nay, vào ngày rằm tháng Bảy, mọi người thường tổ chức các lễ Vu Lan, là lễ báo hiếu cho cha mẹ, tổ tiên. Đây là học theo cách làm của tôn giả Mục Kiền Liên khi xưa. Và trong các lễ Vu Lan, bao giờ cũng nêu cao lại tinh thần và đức hạnh của Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát để những người đời sau học tập theo.

Các câu chuyện về tôn giả Mục Kiền Liên rất nhiều, tuy nhiên, câu chuyện Ngài cứu mẹ là câu chuyện được lưu truyền nhiều nhất và được đời sau ghi nhớ nhất.

Tượng Tôn Giả Mục Kiền Liên

Hầu hết đức tướng của Tôn giả Mục Kiền Liên được đưa lên tượng hiện nay đều mô tả đức tướng của Ngài lúc vào Địa Ngục cứu mẹ. Cómột trong hai đức tướng: Thứ nhất là tướng Mục Kiền Liên ngồi khóc thương mẹ, ngày phía dưới là cảnh địa ngục đau khổ, lửa cháy phừng phừng. Thứ hai là tướng gần giống như tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, một tay cầm tích trượng, một tay cầm quả cầu lửa, tượng trưng cho nỗ lực của Ngài đang cứu thoát mẹ và các chúng sinh khổ nạn trong địa ngục.

Khi thờ tượng Tôn giả Mục Kiền Liên, chúng ta hiểu rõ được đức hạnh của Ngài, hiểu rõ được sự hiếu hạnh của Ngài mà luôn luôn nỗ lực học tập, hàng ngày việc phải làm đầu tiên là Hiếu dưỡng cha mẹ. Lúc cha mẹ còn sống, phải mỗi ngày tận tâm tận lực để báo hiếu với cha mẹ. Báo hiếu với cha mẹ không chỉ là lo cho cha mẹ ăn no mặc ấm, không chỉ để cha mẹ an tâm về mình, mà còn phải làm sao để dưỡng được cái chí của cha mẹ, hướng cha mẹ tiếp nhận Phật pháp, tự mình thay đổi chính mình. Cha mẹ tiếp nhận Phật pháp, không chi bằng hướng cho cha mẹ niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, hiện đời cha mẹ được an vui hạnh phúc, khi xả bỏ báo thân được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc thù thằng vô cùng. Đó là hiếu đã viên mãn.

Tượng Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát tại Pháp Duyên

Pháp Duyên hiểu rõ việc thể hiện được Đức tướng của Tôn giả Mục Kiền Liên sẽ giúp cho chúng ta hình dung, nhớ tưởng lại những gì ngài làm trong quá khứ, để giúp cho chúng ta gợi lại đức hạnh của Ngài và học tập. Do vậy, Pháp Duyên cố gắng lựa chọn các mẫu tượng Mục Kiền Liên đẹp nhất và tốt nhất để cho quý khách lựa chọn. Hi vọng các mẫu tượng được chọn lọc từ các xưởng tượng uy tín của Đài Loan, Phúc Kiến, Việt Nam... sẽ làm hài lòng quý khách.

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát!

Nam Mô A Di Đà Phật!

×