Ly Nước Thờ Gốm Mầu Vàng Đen “Đại Bi Thủy”, Nhiều Kích Cỡ

Mã: LNT-010-10cm

140,000 160,000 

 Chất liệu: Làm từ gốm đen vàng
Trên thân có in “Đại Bi Thủy” Chú

>> Xem khácLy Nước Thờ Gốm Mầu Vàng Đen "Đại Bi Thủy", Nhiều Kích Cỡ

[sản phẩm] được mô tả kỹ ở dưới. Pháp Duyên luôn sẵn sàng tư vấn 24/7.

×