Xem tất cả 24 kết quả

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi 108 Hạt Bồ Đề Tinh Nguyệt Hạt Cái Nâu, Cỡ 6mm | 8mm

390.000 510.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi 108 Hạt Bồ Đề Tinh Nguyệt Hạt Cái Vàng 6mm | 8mm

460.000 560.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi 108 Hạt Bồ Đề Tinh Nguyệt Hạt Cái Đỏ, Cỡ 6mm | 8mm

460.000 590.000 
2.490.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng Đeo Cổ Đốt Trúc Trầm Gió Bầu Việt Nam

860.000 
9.999.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Trầm Hương Tóc Mã Lai

1.690.000 3.990.000 
690.000 990.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Gỗ Hồng, Nhiều Cỡ

160.000 260.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Tràng Hạt Kèm Dây Cát Tường Cho Quý Thầy, 14mm

790.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Bồ Đề Kim Cang, PC9 – 8mm

460.000 
Được xếp hạng 2.00 5 sao
390.000 690.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Gỗ Huyết Rồng Indonexia, Nhiều Cỡ

Được xếp hạng 2.00 5 sao
480.000 1.190.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Gỗ Hoa Lê, Phong Cách Vajra Lê

160.000 240.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Gỗ Hoa Lê, Phong Cách Đoạn Ngọc, Nhiều Cỡ

Được xếp hạng 3.00 5 sao
160.000 240.000 
180.000 240.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Bồ Đề Kim Cang Mẫu A – 12mm

690.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Bồ Đề Kim Cang, PC1 – 8mm

510.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Gốc Bồ Đề Mầu Xanh, 9mm

460.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Gỗ Đàn Hương Vàng, Kích Cỡ 6-8mm

150.000 160.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Gỗ Đàn Hương Đỏ 8mm

60.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 – 216 Hạt Gỗ Đàn Hương, Khắc Chữ Phật

120.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Gỗ Đàn Hương Màu Xanh Lá 6-8mm

50.000 60.000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Thuỷ Tinh Nhiều Mầu 3.5mm

60.000 

TRÀNG HẠT ĐEO CỔ - VÒNG, DÂY CHUYỀN, CHUỖI HẠT ĐEO CỔ PHẬT GIÁO

Trong Phật giáo, hình tượng tràng hạt đeo lên cổ là hình tượng vô cùng gần gũi với hầu hết mọi người. Từ hàng ngàn năm nay, khi nhìn thấy một người đeo tràng hạt lên cổ hoặc cầm nơi tay là ai cũng nghĩ ngay đến Phật, nghĩ ngay đến những điều tốt đẹp nơi Phật giáo.

Thông thường, tràng hạt đeo cổ có 108 hạt, kích thước thông dùng thường là khoảng 8mm - 15mm. Cac loại chuỗi hạt đeo cổ này thường được làm từ các loại gỗ quý vì hầu hết đều rất ít khi thay đổi chuỗi vòng của mình trong suốt thời gian sử dụng.

Đối với các vị tăng, chuỗi tràng hạt đeo cổ, chuỗi lần tràng... là vật phẩm không bao giờ thiếu bên mình. Các ngài sử dụng chuỗi hạt như những phương tiện để độ chúng sinh, hoặc như những phương tiện để giúp các ngài luôn tỉnh thức, chánh niệm.

Đối với người tu niệm Phật, chuỗi hạt là một phương tiện rất tốt để giúp niệm Phật được nhiếp tâm.

Trong lúc giảng kinh Vô Lượng Thọ, Hoà Thượng Tịnh Không cũng đã hướng dẫn đại chúng cách sử dụng tràng hạt niệm Phật như sau:

Dùng tràng hạt thì có lợi ích rất lớn. Không phải chúng ta niệm một câu Phật hiệu là lần một hạt, như vậy nhiếp tâm tương đối khó. Niệm bằng cách nào? Niệm ba danh hiệu lần một hạt thì dễ dàng nhiếp tâm, không phải niệm một câu Phật hiệu thì lần một hạt, mà niệm ba danh hiệu thì lần một hạt. Niệm được rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Không phải niệm A Di Đà Phật một, A Di Đà Phật hai, A Di Đà Phật ba, vậy thì sai rồi, trong đó liền có xen tạp. Số tự rất rõ ràng, nhưng đếm số niệm thì không. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rất rõ ràng, ba danh hiệu lần một hạt, dễ dàng nhiếp tâm. Hiện tại rất nhiều đồng tu niệm Phật tâm này vẫn không thể nhiếp, tâm vẫn là tán loạn thì nên dùng phương pháp này.Phương pháp này chính là quán sổ tức trong ngũ đình tâm quán hợp cùng với niệm Phật. Bạn không ngại thì thử xem, sẽ có hiệu quả.

Như vậy, nếu sử dụng tràng hạt đúng cách để niệm Phật thì lợi ích vô cùng to lớn.

Tại Pháp Duyên, chúng con cố gắng lựa chọn các loại tràng hạt đeo cổ và các chuỗi hạt từ các loại gỗ quý để quý khách có thể sử dụng lâu dài và làm trợ duyên trong quá trình tu tập.