Tìm chuỗi vòng phù hợp Hiển thị tất cả 14 results
Chất Liệu
Hết hàng

Tràng Hạt Cỡ Lớn - Tràng Hạt Quý Thầy

Dây Cát Tường Dùng Cho Tràng Hạt Quý Thầy

290,000 
160,000 390,000 
390,000 1,190,000 
480,000 1,190,000 

TRÀNG HẠT ĐEO CỔ - VÒNG, DÂY CHUYỀN, CHUỖI HẠT ĐEO CỔ PHẬT GIÁO

Trong Phật giáo, hình tượng tràng hạt đeo lên cổ là hình tượng vô cùng gần gũi với hầu hết mọi người. Từ hàng ngàn năm nay, khi nhìn thấy một người đeo tràng hạt lên cổ hoặc cầm nơi tay là ai cũng nghĩ ngay đến Phật, nghĩ ngay đến những điều tốt đẹp nơi Phật giáo.

Thông thường, tràng hạt đeo cổ có 108 hạt, kích thước thông dùng thường là khoảng 8mm - 15mm. Cac loại chuỗi hạt đeo cổ này thường được làm từ các loại gỗ quý vì hầu hết đều rất ít khi thay đổi chuỗi vòng của mình trong suốt thời gian sử dụng.

Đối với các vị tăng, chuỗi tràng hạt đeo cổ, chuỗi lần tràng... là vật phẩm không bao giờ thiếu bên mình. Các ngài sử dụng chuỗi hạt như những phương tiện để độ chúng sinh, hoặc như những phương tiện để giúp các ngài luôn tỉnh thức, chánh niệm.

Đối với người tu niệm Phật, chuỗi hạt là một phương tiện rất tốt để giúp niệm Phật được nhiếp tâm.

Trong lúc giảng kinh Vô Lượng Thọ, Hoà Thượng Tịnh Không cũng đã hướng dẫn đại chúng cách sử dụng tràng hạt niệm Phật như sau:

Dùng tràng hạt thì có lợi ích rất lớn. Không phải chúng ta niệm một câu Phật hiệu là lần một hạt, như vậy nhiếp tâm tương đối khó. Niệm bằng cách nào? Niệm ba danh hiệu lần một hạt thì dễ dàng nhiếp tâm, không phải niệm một câu Phật hiệu thì lần một hạt, mà niệm ba danh hiệu thì lần một hạt. Niệm được rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Không phải niệm A Di Đà Phật một, A Di Đà Phật hai, A Di Đà Phật ba, vậy thì sai rồi, trong đó liền có xen tạp. Số tự rất rõ ràng, nhưng đếm số niệm thì không. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rất rõ ràng, ba danh hiệu lần một hạt, dễ dàng nhiếp tâm. Hiện tại rất nhiều đồng tu niệm Phật tâm này vẫn không thể nhiếp, tâm vẫn là tán loạn thì nên dùng phương pháp này.Phương pháp này chính là quán sổ tức trong ngũ đình tâm quán hợp cùng với niệm Phật. Bạn không ngại thì thử xem, sẽ có hiệu quả.

Như vậy, nếu sử dụng tràng hạt đúng cách để niệm Phật thì lợi ích vô cùng to lớn.

Tại Pháp Duyên, chúng con cố gắng lựa chọn các loại tràng hạt đeo cổ và các chuỗi hạt từ các loại gỗ quý để quý khách có thể sử dụng lâu dài và làm trợ duyên trong quá trình tu tập.

×