Hiển thị một kết quả duy nhất

+
+
+
+
+
+
990,000 1,490,000 
+
1,490,000 
+
+
+
390,000 
+
1,390,000