Tràng Hạt, Chuỗi Hạt Gỗ, Chuỗi Đá Cỡ Lớn Dành Cho Quý Thầy & Cư Sĩ
Danh mục chi tiết

Chuỗi Vòng Hạt Nhựa / Thuỷ Tinh

Tràng Hạt Kèm Dây Cát Tường Cho Quý Thầy, 14mm

790,000 
390,000 590,000 

Tràng Hạt Cỡ Lớn, Tràng Hạt Quý Thầy

Dây Cát Tường Dùng Cho Tràng Hạt Quý Thầy

290,000 
160,000 290,000 
390,000 1,190,000 
480,000 1,190,000