Tràng Hạt, Chuỗi Hạt Gỗ, Chuỗi Đá Cỡ Lớn Dành Cho Quý Thầy & Cư Sĩ
Danh mục chi tiết
390,000 590,000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng Tay Gỗ Mun Indonesia, Kích Cỡ 19*20mm | 19*25mm

590,000 790,000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Dây Cát Tường Dùng Cho Tràng Hạt Quý Thầy

290,000 

Tràng Hạt Cỡ Lớn - Tràng Hạt Quý Thầy

Chuỗi Vòng Tay Gỗ Sưa Quảng Bình, Cỡ Lớn 25mm | 30mm

6,990,000 9,990,000 
590,000 890,000 
690,000 

Tràng Hạt Cỡ Lớn - Tràng Hạt Quý Thầy

Chuỗi Vòng Tay Gỗ Hoàng Hoa Lê 19 Hạt, Cỡ Lớn 20mm | 25mm

390,000 

Tràng Hạt Cỡ Lớn - Tràng Hạt Quý Thầy

Chuỗi Vòng Tay Gỗ Gụ 19 Hạt, Cỡ Lớn 20mm | 25mm

590,000 810,000 
590,000 790,000 

Tràng Hạt Cỡ Lớn - Tràng Hạt Quý Thầy

Chuỗi Vòng Tay Gỗ Đàn Hương 19 Hạt, Cỡ Lớn 20mm | 25mm

490,000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Gỗ Hồng, Cỡ Từ 6mm – 10mm

160,000 290,000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Tràng Hạt Kèm Dây Cát Tường Cho Quý Thầy, 14mm

790,000 
390,000 1,190,000 

Tràng Hạt Đeo Cổ - Lần Tràng Niệm Phật

Chuỗi Vòng 108 Hạt Gỗ Huyết Rồng Indonesia, Cỡ Từ 6mm – 12mm

480,000 1,190,000