Hiển thị 1–24 trong 594 kết quả

Lọc chất liệu: [tất cả], tượng đồng, tượng gỗ, gốm sứ, bột đá, composit, vàng - mạ vàng, lưu ly, Nhung vàng kim sa,
Lọc kích thước: [tất cả], Dưới 20cm, Từ 20 - dưới 50cm, Từ 50cm - dưới 1m, Từ 1 mét trở lên (tượng lớn)

TẤT CẢ Tượng

+
460.000 
+
+
+
3.190.000 
+
+
6.190.000 
+
6.590.000 
+
6.990.000 
+
10.190.000 
+
+
+
+
+
44.790.000 
+
+
+
29.490.000 
+
+
+
+

Tượng Phật Đẹp - Tượng Phật Đài Loan

Thờ Tượng Phật - Nên hiểu như thế nào cho đúng?

Thờ tượng Phật vốn là truyền thống nghìn đời nay của dân tộc Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới. Vậy, chắc chắn việc thờ tượng Phật là có lợi ích rất lớn đối với mọi người. Tuy nhiên, làm thế nào để có lợi ích thực sự thì phải hiểu về Phật và hiểu về việc thờ Phật. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông qua những phân tích sau đây.

Trước hết cần phải hiểu rằng việc thờ Phật, thờ Bồ Tát, kính trời, kính thần không phải là mê tín mà có đạo lý trong đó. Chúng ta phải tin truyền thống có hàng ngàn năm nay của ông bà, tổ tiên chúng ta.

Khi hiểu rõ rồi, chúng ta sẽ thấy mỗi một hình Tượng Phật, Bồ Tát, thần linh trong chùa đều có ý nghĩa vô cùng sâu rộng. Đây chính là trí tuệ của người xưa trong việc nghệ thuật hoá giáo dục. Và càng hiểu rõ, chúng ta càng khâm phục ông cha ta. Chúng ta càng hiểu ra rằng Phật giáo chính ra giáo dục chứ không phải là tôn giáo hay thần đạo.

Mỗi hình tượng một vị Phật, một vị Bồ Tát đều gắn liền với danh hiệu của vị Phật, Bồ Tát đó. Danh hiệu và hình tướng của Phật, Bồ tát biểu thị cho giáo dục.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa giáo dục của danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán nghĩa là quán chiếu, xem xét, Thế là thế gian, Âm là âm thanh. Danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát ý nghĩa là thường xuyên quán sát những âm thanh khổ nạn của thế gian, ở đâu cần thì ở đó Ngài ứng hoá ra tay giúp đỡ. Khi một người nghe được danh hiệu của Ngài, hiệu được hạnh nguyện giúp đỡ chúng sanh của Ngài thì cũng phát tâm làm theo hạnh nguyện của Ngài, cũng nỗ lực ra tay giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn. Những người như vậy, khi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thường rất có cảm ứng. Đó chính là ý nghĩa giáo dục của hình tướng và danh hiệu Phật, Bồ Tát.

Khi chúng ta cúng dường tượng Phật thường là có hai ý nghĩa.

Một là ý nghĩa kỷ niệm. Phật là vị Thầy đầu tiên của chúng ta, chúng ta tiếp nhận được giáo dục của Ngài, áp dụng vào trong cuộc sống, chúng ta có đợi nhiều lợi ích, có sự thọ dụng, công đức, cho nên chúng ta phải luôn nhớ ơn của vị Thầy đầu tiên. Cúng dường Tượng Phật là để nhớ về cội nguồn, là để kỷ niệm, không quên ơn của Ngài.

Hai là ý nghĩa học tập. Chúng ta nhìn thấy hình tượng Phật, chúng ta phát tâm học tập, noi gương theo ngài, hàng ngày học tập theo những lời ngài dạy, theo những hạnh nguyện của ngài. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất của cúng dường, thờ Tượng Phật. Khi chúng ta cúng dường, thờ tượng Phật, chúng ta nên có tâm trạng này, điều này sẽ giúp ích chúng ta rất lớn trong cuộc sống và biến chuyển nội tâm ngày một tốt hơn.

Thỉnh Tượng Phật tại Pháp Duyên

Chúng ta đều biết rằng, để tiếp cận đưọc lời dạy của Phật Bồ Tát, thì chúng ta đều phải xuất phát từ tâm cung kính, ngưỡng mộ đức hạnh và đức tướng của Phật. Do vậy, một pho tượng Phật mà thể hiện được hình tướng trang nghiêm, đẹp đẽ thì dễ dàng hơn trong việc giúp người khác sinh tâm hoan hỉ và tiếp nhận lời dạy.

Bởi vậy, tượng Phật chất lượng cao rất quan trọng. Những địa danh nổi tiếng trong việc tạo tượng Phật thì có Đài Loan, Phúc Kiến hoặc một số nơi ở Việt Nam như khu vực Sài Gòn. Pháp Duyên Shop hiểu rõ tầm quan trọng của tượng Phật nên luôn nỗ lực để lựa chọn được các sản phẩm từ các xưởng tốt nhất ở những địa danh này để mang đến cho quý khách những sản phẩm hàng đầu.

Thông qua kinh nghiệm lựa chọn hàng hoá của bộ phận phân tích hàng hoá, cộng với kiến nghị, đánh giá của khách hàng, Pháp Duyên đã đưa ra nhiều sự lựa chọn về hàng hoá chất lượng cao cho quý khách.

Hi vọng rằng quý khách sẽ thỉnh được tôn tượng Phật theo đúng ý muốn của mình và để mỗi ngày đều được chiêm bái, đảnh lễ trước các ngài, mỗi ngày đều hướng về Ngài để học tập và thực hành theo lời dạy của Ngài. Được như vậy, cuộc sống sẽ mỗi ngày một viên mãn.

Kính chúc quý khách hàng luôn nương tựa được vào những lời dạy quý giá của Phật, ngày ngày sáu thời đều an vui, sáu thời đều cát tường. Nam Mô A Di Đà Phật!