Tìm tượng theo Chất liệu, chiều cao Showing 1 - 32 of 1215 results
Chất liệu
Chiều cao

Tượng Phật - Tượng Phật Đẹp - Tượng Phật Đài Loan - Tượng Phật Cao Cấp

Ý nghĩa của Tượng Phật

Thờ tượng Phật, tượng Bồ Tát vốn dĩ đã trở thành quen thuộc với hầu hết người dân Việt Nam trong hàng ngàn năm nay. Khi chúng ta đi đến chùa hoặc đến một đạo tràng (nơi tu tập) hoặc là đến nhà một ai đó, chúng ta nhìn thấy họ thờ tượng Phật, tượng Bồ Tát và những ai nhìn thấy tượng Phật đều chắp tay thành kính lễ bái. Vậy việc này có ý nghĩa như thế nào?

Trong truyền thống của Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung, việc kính trời, kính thần đã trở thành tập tục trong mấy ngàn năm qua. Việc này không phải là mê tín mà là có ý nghĩa giáo dục rất lớn trong đó.

Phật Giáo là sư đạo, không phải là thần đạo. Phật giáo vốn dĩ là giáo dục chứ không phải là tôn giáo. Từ hàng ngàn năm trước, các Tổ sư Đại đức trong Phật giáo đã biết cách nghệ thuật hoá giáo dục. Tượng Phật, Bồ Tát, tượng Hộ Pháp, thần linh trong các Chùa, Tự viện, Am đường Phật giáo mà bạn thấy đều có những ý nghĩa giáo dục rất sâu rộng.

Mỗi hình tượng một vị Phật, một vị Bồ Tát đều gắn liền với danh hiệu của vị Phật, Bồ Tát đó. Danh hiệu và hình tướng của Phật, Bồ tát biểu thị cho giáo dục.

Ví dụ như danh hiệu của Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật – là phiên âm tiếng Phạn, “Thích Ca” có nghĩa là nhân từ, là năng nhẫn, “Mâu Ni” có nghĩa là tịch diệt, có ý nghĩa là thanh tịnh. Nếu chúng ta hiểu rõ danh hiệu của Ngài, thì khi chúng ta đến Chùa hay ở bất kỳ nơi đâu nhìn thấy tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, liền nhắc nhở chúng ta sống phải biết từ bi, phải dùng tâm thanh tịnh, chân thành để đối xử với người khác. Những ý niệm từ bi, thanh tịnh là ở tự tánh chúng ta vốn có, mà lưu xuất ra. Do vậy, ý nghĩa giáo dục của tượng Phật chính là như thế.

Ý nghĩa của Thờ Tượng Phật

Khi chúng ta cúng dường tượng Phật thường là có hai ý nghĩa.

Một là ý nghĩa kỷ niệm. Phật là vị Thầy đầu tiên của chúng ta, chúng ta tiếp nhận được giáo dục của Ngài, áp dụng vào trong cuộc sống, chúng ta có đợi nhiều lợi ích, có sự thọ dụng, công đức, cho nên chúng ta phải luôn nhớ ơn của vị Thầy đầu tiên. Cúng dường Tượng Phật là để nhớ về cội nguồn, là để kỷ niệm, không quên ơn của Ngài.

Hai là ý nghĩa học tập. Chúng ta nhìn thấy hình tượng Phật, chúng ta phát tâm học tập, noi gương theo ngài, hàng ngày học tập theo những lời ngài dạy, theo những hạnh nguyện của ngài. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất của cúng dường Tượng Phật.

Mua Tượng Phật, Thỉnh Tượng Phật ở đâu?

Khi chúng ta hiểu rõ ý nghĩa giáo dục của tượng Phật và ý nghĩa của việc thờ tượng Phật, chúng ta tiến đến bước tiếp theo là thỉnh tượng Phật về thờ. Việc thỉnh tượng Phật cũng đòi hỏi cũng ta vô cùng cung kính. Đầu tiên là xác định được tượng Phật mà mình muốn thỉnh. Chúng ta muốn thỉnh tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tượng Phật Bà Quàn Âm Bồ Tát, Tượng Phật Di Lặc, Tượng Tây Phương Tam Thánh hay Tượng Địa Tạng, tượng Hộ Pháp, Tượng Quan Công.... Việc này tuỳ thuộc vào pháp môn mà chúng ta tu học, hoặc phụ thuộc vào vị Phật, vị Bồ Tát mà chúng ta ngưỡng mộ đức hạnh, muốn học theo đức hạnh của Ngài. 

Sau khi hiểu rõ được tượng Phật muốn thỉnh, chúng ta cũng cần phải xác định cửa hàng bán tượng Phật. Chúng ta nên tìm kiếm cửa hàng nào chuyên nghiệp, có nguồn sản phẩm đa dạng vào dồi dào. Có thể tượng Phật mà chúng ta muốn thỉnh không có sẵn nhưng cửa hàng đó nguồn cung cấp, có mối liên hệ với các xưởng sản xuất tượng Phật tốt ở Đài Loan, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan. Đây đều là những nước hàng đầu trong việc sản xuất tượng Phật. 

Tìm được cửa hàng bán tượng Phật rồi, chúng ta nên gọi điện trực tiếp cho họ và trao đổi, xin sự tư vấn về thờ tượng Phật. Chúng ta mới thờ tượng Phật hoặc mua tượng Phật để cúng dường, chúng ta sẽ không rõ bằng họ. Họ đã tư vấn cho rất nhiều khách hàng, vì vậy họ có nhiều kinh nghiệm trong việc bài trí bàn thờ Phật, chọn tượng Phật nào phù hợp với bạn, các loại đồ thờ phù hợp để thờ tượng, rồi bố trí như thế nào cho đúng pháp, v.v...

Cửa hàng Tượng Phật Pháp Duyên là một địa chỉ bạn có thể tham khảo. Với nguồn cung cấp tượng Phật vô cùng phong phú về kiểu dáng, kích thước, chất liệu, sẽ giúp cho bạn dễ dàng lựa chọn cho gian thờ Phật của mình.

×