Hiển thị một kết quả duy nhất

+
690,000 1,090,000 
+
300,000 830,000 
+
160,000 240,000 
+
160,000 240,000 
+
4,560,000 
+
+
+
+
1,490,000