Chiêm Sát Mộc Luân - Bánh Xe Chiêm Sát cho Chiêm Sát Hành Pháp
DANH MỤC ⬇

Pháp Khí: Chuông đồng, Mõ tụng kinh, Khánh, Địa Chung, Tang Khơ Trống, Đệm Ngồi Thiền, Đệm Lễ Phật, Kệ Kinh Sách,  
Chuyên biệt: Pháp khí mật tôngChiêm Sát Mộc LuânMáy Niệm Bấm Phật Ký Số

Danh mục chi tiết

TƯỢNG ĐỊA TẠNG BỒ TÁTXem tất cả

18,390,000 
5,390,000 
1,390,000 

TRANH ĐỊA TẠNG BỒ TÁTXem tất cả

160,000 490,000 
450,000 560,000 
160,000 490,000 
450,000 560,000 

TRÀNG PHAN & VẢI SẠCHXem tất cả

430,000 490,000 

Tràng Phan, Bảo Cái, Cờ, Vải

Giá Treo Tràng Phan Cao 60cm

290,000 
790,000 990,000 

Tràng Phan, Bảo Cái, Cờ, Vải

Đôi Tràng Phan Mẫu Tây Tạng, Chiều Dài 1m

590,000