Showing all 6 results

DANH MỤC ⬇

Pháp Khí: Chuông đồng, Mõ tụng kinh, Khánh, Địa Chung, Tang Khơ Trống, Đệm Ngồi Thiền, Đệm Lễ Phật, Kệ Kinh Sách,  
Chuyên biệt: Pháp khí mật tôngChiêm Sát Mộc LuânMáy Niệm Bấm Phật Ký Số


590,000 5,990,000 
3,290,000 4,590,000 
810,000 1,890,000 
1,090,000 2,490,000 

Chuông Nepal - Tây Tạng

Chuông Đồng Nepal, Nhiều Cỡ

390,000 1,190,000 
290,000 1,990,000