Tìm đồ thờ Đang hiển thị 1 - 32 of 53 results
Phân loại
Chất liệu
590,000 990,000 
350,000 510,000 
450,000 

CỐC NƯỚC THỜ / LY NƯỚC THỜ / CHÉN NƯỚC THỜ

Cốc nước thờ (ly nước thờ, chén nước thờ) là đồ thờ không thể thiếu khi chúng ta thờ Phật, thờ gia tiên. 

Chúng ta đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ có tâm tri ân, báo ân đối với công sinh thành và dưỡng dục. Do đó, bàn thờ gia tiên được lập ra là để có phương tiện để chúng ta khởi tâm cúng dường tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã quá vãng.

Phật đối với chúng ta có mối quan hệ là Thầy - Trò. Phật là người thầy của các người thầy nên gọi là Bổn Sư. Chúng ta sống trong đời này được hạnh phúc viên mãn là nương theo những lời dạy của Phật, Bồ Tát. Do vậy, việc làm bàn thờ Phật và có tượng / ảnh Phật thì chúng ta cũng cần cúng dường. Việc cúng dường Phật không phải là Phật cần những thứ chúng ta cúng dường, mà đó là phương tiện Phật đưa ra để giúp chúng ta tu được tâm cúng dường, cung kính và phát khởi lòng thành.

Trong cúng dường, quan trọng nhất là cúng dường một ly nước và ly nước này để trước mặt Phật. Chúng ta không thắp hương, không có hoa quả cũng không có vấn đề gì, nhưng một ly nước tinh khiết nhất định phải có

Tại sao vậy? 

Bạn xem, nước biểu thị cho tâm thanh tịnh, cho sự sáng sạch và trong vắt không nhiễm mẩy bụi. Ở đây ý muốn nhắc nhở chúng ta phải giữ cho được tâm thanh tịnh và bình lặng như nước. Có được vậy, thì trí tuệ sẽ hiện tiền.

Ý nghĩa chân thật của cúng ly nước là ở chỗ này. Việc cúng nước cho Phật không phải là để Phật uống, mà dụng ý của Phật muốn nhắc nhở chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày, từng giờ từng phút, đối người tiếp vật phải trong sạch, thanh tịnh như nước vậy. 

Chúng ta thờ Phật thì cần phải hiểu rõ ý nghĩa của việc thờ cúng, ý nghĩa biểu pháp và giáo dục của các đồ thờ. Được như vậy thì trí tuệ của chúng ta mới hiện tiền, mới không bị sa vào mê tín.

Các ly nước thờ (chén nước thờ, cốc nước thờ) ở Pháp Duyên được chọn lọc chủ yếu là các loại ly nước thờ pha lê, ly nước thờ thuỷ tinh, có một số loại là ly nước thờ bằng sứ ở trong bộ đồ thờ đồng bộ. Tất cả đều được Pháp Duyên chọn lọc kỹ lưỡng để phù hợp với việc thờ Phật, thờ gia tiên. Mong rằng với sự chọn lọc như vậy thì quý khách sẽ chọn được ly, cốc nước thờ phù hợp với gia đình mình.

Nam Mô A Di Đà Phật.

×