Hiển thị tất cả 14 results

Tranh Đại Thế Chí Bồ Tát

Tranh Lụa Tây Phương Tam Thánh, Nhiều Size

160,000 890,000 
160,000 890,000 
250,000 490,000 

TRANH PHẬT A DI ĐÀ KHỔ LỚN, TRANH LỤA PHẬT A DI ĐÀ TREO TƯỜNG

Người tu học pháp môn Tịnh Độ, thì ngoài tượng Phật A Di Đà ra, thì chúng ta đều có thể dùng ảnh Phật A Di Đà (ảnh chụp tượng) hoặc tranh Phật A Di Đà để thờ, để treo nơi trang trọng trong nhà.

Việc treo tranh Phật ở trong nhà, nơi làm việc có ý nghĩa rất lớn đối với người học Phật, đặc biệt là người tu học pháp môn Tịnh Độ. Người học Phật, điểm quan trọng là phát tâm bồ đề, cứu độ hết thảy chúng sanh trong lục đạo, mà trong các pháp môn tu học, không pháp môn nào khế hợp căn cơ với chúng sanh thời nay như pháp môn Tịnh Độ. Mặc dù 8 vạn 4 ngàn pháp môn là bình đẳng, nhưng Pháp môn Tịnh Độ lại rất hợp với chúng sanh thời này. Do vậy, việc giới thiệu cõi Tây Phương Cực Lạc, giới thiệu pháp môn Tịnh Độ đến cho mọi người cũng chính là nhiệm vụ của người tu học Tịnh Độ.

Khi treo tranh Phật A Di Đà nơi trang trọng, khiến cho người người nhìn thấy đều sinh tâm hoan hỉ, sinh tâm kính ngưỡng và đặc biệt giúp gieo vào A lại da thức của người đó hình ảnh, đức tướng của Đức Phật A Di Đà. Không chỉ vậy trên tranh còn có danh hiệu của Phật A Di Đà, khi người đó nhìn thấy, lập tức trong A lại da thức đã trồng cái nhân thiện căn rồi, tương lai sẽ được Phật A Di Đà tiếp dẫn. Cho nên công đức của treo tranh Phật A Di Đà cũng rất lớn.

CÁC LOẠI TRANH PHẬT A DI ĐÀ

Tranh Phật A Di Đà thường có hai dạng, dạng thứ nhất là tranh vẽ tay, là những bức tranh được vẽ từ hàng ngàn năm nay, hoặc được vẽ đi vẽ lại qua các thời kỳ, đến gần đây có thể được vẽ lại thông qua các phần mềm số hoá máy tính, dạng thứ hai là tranh chụp ảnh tượng, là những bức tranh in hình ảnh chụp chính diện của tượng Phật A Di Đà, loại thứ ba là tranh làm bằng đồ hoạ 3D, do một số nghệ sĩ thực hiện trên phần mềm đồ hoạ. Thông thường, ta hay gọi các loại tranh Phật A Di Đà là tranh Phật A Di Đà áo đỏ, tranh Phật A Di Đà thân kim sắc, tranh Phật A Di Đà Tịnh Tông, tranh Phật A Di Đà tiếp dẫn....

Về phân loại tranh theo chất liệu thì có tranh Phật A DI ĐÀ vẽ trên giấy, hoặc in trên giấy, đóng khung, có tranh Phật A Di Đà làm bằng đồng mạ vàng (sử dụng công nghệ dát đồng, dát vàng trên các bức tranh có sẵn rồi đóng khung), thứ ba có tranh Phật in trên chất liệu vải lụa, hoặc kết hợp giữa giấy và lụa. Tuỳ theo cảm nhận của bạn mà bạn có thể chọn tranh trên chất liệu mà bạn thấy hợp lý.

THỈNH TRANH PHẬT A DI ĐÀ TẠI PHÁP DUYÊN

Tranh Phật A Di Đà tại Pháp Duyên Shop được lựa chọn kỹ để đảm bảo mang đến cho người thỉnh những bức tranh đẹp trên các chất liệu tốt và bền.  Hi vọng bạn sẽ lựa chọn được các bức tranh theo ý muốn của mình.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

×