Hiển thị một kết quả duy nhất

+
+
70,000 190,000 
+
+
60,000 180,000