Sắp xếp

KỆ TỤNG KINH - BÀN TỤNG KINH - KỆ ĐỌC SÁCH THÔNG MINH 

Kinh sách của Phật là một trong những Pháp Bảo cao quý cho nên khi sử dụng tất cả hành giả đều phải cung kính như là cung kính Đức Phật vì Phật không còn nhưng kinh sách ( Pháp Bảo ) chính là nơi nương tưạ của chúng sanh. Kinh Phật ghi lại những lời dạy của Thế Tôn cũng như những cách thức hành trì để chúng sanh đời sau có thể y giáo phụng hành đạt được những lợi ích.

Khi sử dụng kinh sách chúng ta không thể đặt tại những nơi không có sự thành kính trang nghiêm, khi trì tụng nên sử dụng Kệ Tụng Kinh. Không chỉ tụng kinh, mà khi đọc sách của các bậc thánh hiền, nếu chúng ta đều giữ được lòng thành và tâm cung kính như vậy, lợi ích sẽ rất lớn.

Ấn Quang Đại Sư cũng nói: "Một lòng thành kính được một phần lợi ịch, mười phần thành kính được mười phần lợi ích". Do vậy, việc giữ tâm thành kính lúc đọc sách cũng như giữ tâm thành kính như đối trước Phật, đối trước các bậc thánh tăng.

Kệ tụng kinh là công cụ hỗ trợ các đạo tràng , hành giả có thể sử dụng đặt kinh sách để trì tụng. Kệ tụng kinh rất phổ biến hiện nay và được làm bằng nhiều chất liệu nhưng chủ yếu là bằng gỗ hoặc bằng nhựa.

Kệ tụng kinh, bàn tụng kinh giúp hành giả có thể trì tụng đọc kinh sách lâu dài ngoài ra còn có thể đánh dấu trang thuận tiện cho chủ sám đặc biệt khi vừa trì tụng vừa sử dụng các nghi thức.

Kệ tụng kinh Phật thường có nhiều loại, về chất liệu thì có thể là kệ tụng kinh bằng nhựa, kệ tụng kinh bằng gỗ, kệ tụng kinh bằng sắt; còn về chủng loại thì có kệ tụng kinh xếp gọn hoặc kệ tụng kinh dạng bàn để trên đất, và cá loại kệ đọc kinh xếp gọn để trên bàn rất đẹp.

Khi đọc sách hoặc đọc kinh trên bàn, có thể sử dụng các loại kệ đọc sách, kệ đọc kinh dạng gấp. Những loại này cũng có làm bằng nhựa hoặc bằng gỗ. Có một số nơi gọi các loại kệ này là kệ đọc sách thông minh.

Do tầm quan trọng của kệ tụng kinh, bàn tụng kinh nên Pháp Duyên cố gắng đưa về các mẫu kệ tụng kinh và bàn tụng kinh tốt nhất. Mong rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu của quý khách hàng.

Nam Mô A Di Đà Phật!

×