Hiển thị một kết quả duy nhất

+
+
190,000 290,000 
+
160,000 290,000 
+
160,000 260,000