SẢN PHẨM CHUYÊN TỊNH ĐỘ TÔNG

Sản phẩm nổi bật

+
890.000 
+
1.490.000 
+
+
3.990.000 
+
1.190.000 1.690.000 
+
+
320.000 600.000 
+
+
Được xếp hạng 4.00 5 sao
400.000 
+
360.000 

Tượng Phật A Di Đà

+
+
+
+
+
+
1.600.000 
+

Tượng Tây Phương Tam Thánh Đài Loan

+
67.990.000 
+
16.390.000 17.690.000 
+
+
+
20.390.000 
+
+
+

Tượng Trang Trí, Tượng Bỏ Túi

+
+
Được xếp hạng 5.00 5 sao
160.000 
+
+
260.000 310.000 
+

Tranh - Ảnh

+
320.000 600.000 
+
+
1.900.000 
+
+
290.000 
+
1.200.000 5.500.000 

Máy nghe Pháp MP3 / MP4 Tịnh Tông AMTB

+
890.000 
+
1.490.000 
+
+
+
Được xếp hạng 5.00 5 sao
210.000 

Pháp Phục - Áo Hải Thanh

+
Được xếp hạng 4.00 5 sao
400.000 
+
210.000 
+
210.000 
+
400.000 

Địa ChungXem tất cả

+
3.990.000 
+
3.990.000 
+
+
+
560.000 
+
+
590.000 
+

Tang Khơ TrốngXem tất cả

+
890.000 
+
1.190.000 1.690.000 
+
360.000 
+
840.000 

Chuông Đài LoanXem tất cả

+
790.000 79.900.000 
+
19.900.000 
+
1.460.000 8.160.000 
+
1.190.000 5.990.000 
+
590.000 2.290.000 
+
490.000 2.990.000 
+
910.000 10.990.000 
+

Mõ Đài LoanXem tất cả

+
360.000 2.190.000 
+
160.000 
+
360.000 4.990.000 
+
420.000 2.190.000 
+
360.000 
+
590.000 29.990.000 
+
5.900.000 22.900.000 

Đệm Ngồi Niệm PhậtXem tất cả

+
+
+
530.000 590.000 
+
+
320.000 350.000 
+
150.000 
+
+