Chuông Đồng Đài Loan Sơn Đen Cao Cấp, Cỡ 3inch, 3.5inch, 4inch, 5inch, 6inch, 7inch, 8.5inch, 9.5inch, 12inch, 14inch

Mã: CDD-CC04

2,600,000 48,000,000 

>> Xem khácChuông Đồng Đài Loan Sơn Đen Cao Cấp, Cỡ 3inch, 3.5inch, 4inch, 5inch, 6inch, 7inch, 8.5inch, 9.5inch, 12inch, 14inch

Hình ảnh của [sản phẩm] được chi tiết hoá ở phần mô tả dưới đây. Các thông tin sẽ được mô tả kỹ hơn. Pháp Duyên sẽ tư vấn thêm khi quý khách liên hệ.

×