Lo-Go-co-Nen

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính bạch các Quý Thầy, Quý Đại Đức, kính thưa quý chư vị Phật tử gần xa.

PhapDuyen.com ra đời với mong muốn mang đến cho những người con Phật khắp cả nước các ấn phẩm Phật giáo và các thông tin liên quan đến việc thờ phụng, tu tập của những người học Phật với chất lượng tốt nhất, mẫu mã đa dạng và giá cả hợp lý. Chúng con với tâm nguyện rằng thông qua các phương tiện như thiết lập ban thờ Phật tại gia, các pháp khí, pháp phục và thông qua các Máy Nghe Pháp, Phật pháp sẽ được gieo duyên đến khắp nơi trên đất nước này, để mỗi ngày, mỗi người đều nhận được những lời Pháp thoại quý báu của các bậc Cao Tăng. Nhờ đó mà cuộc sống của mỗi người ngày một hạnh phúc hơn, viên mãn hơn trong đời này, và tiến xa hơn là đạt được giải thoát, giác ngộ.

Chúng con đều là những hạng phàm phu sát đất, cố gắng hết sức để việc kinh doanh này như là những trợ duyên để hỗ trợ chúng con và các quý vị đồng học ổn định, trọn được bổn phận của người Phật tử tại gia, đóng góp chút công sức vào sự ổn định của gia đình và xã hội. Tuy nhiên, do trí tuệ chúng con còn hạn hẹp, do vậy, có thể còn nhiều thiếu sót và không tránh khỏi sai lầm. Vì thế, ngưỡng mong các Quý Thầy, Quý Cô,  Các Chư Vị Đại Đức Đồng Học, các Phật tử gần xa, nếu thấy những điểm cần điều chỉnh, xin hãy chỉ giáo cho chúng con.

Chúng con thành tâm đê đầu đảnh lễ và tri ân công đức của Quý Thầy, Quý Cô và tất cả chư vị.

Kính chúc tất cả luôn có được vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường trong cuộc sống.

Nam Mô A Di Đà Phật!