Danh mục chi tiết
1,890,000 
290,000 390,000 

THÁP XÁ LỢI - THÁP ĐỰNG XÁ LỢI PHẬT & THÁNH TĂNG

Tháp xá lợi là một trong những đồ thờ rất quan trọng trong Phật giáo. Tháp được sử dụng để đựng xá lợi của Phật Thích Ca hoặc xá lợi của các vị thánh tăng, cao tăng đắc đạo.

Trong Phật giáo, xá lợi là minh chứng để lại chứng minh cho kết quả tu tập của Phật hoặc một số vị thánh tăng đắc đạo. Xá lợi không đơn giản chỉ là vật chất kết tinh do quá trình ăn uống hay luyện tập như nhiều người nhầm tưởng, mà đây là kết quả của Tín, Nguyện, Hạnh và Giới Định Tuệ của các bậc cao tăng, đại đức tại gia hoặc xuất gia. Xá lợi thường thu được sau khi hoả thiêu phần nhục thân của các vị tăng đã viên tịch, là những kết tinh ngũ sắc hoặc màu trắng, có thể dưới nhiều hình thù khác nhau, tuỳ theo nguyện của vị đó.

Việc thỉnh xá lợi Phật và xá lợi Thánh Tăng về nhà thờ cũng có những ý nghĩa tâm linh và ý nghĩa giáo dục vô cùng to lớn. Khi nhà bạn thờ xá lợi của một vị thánh tăng, tức là bạn rất kính ngưỡng người đó, mong muốn được học theo đức hạnh của người đó. Đặc biệt, khi thờ xá lợi Phật, bạn một lòng mong muốn trong cuộc sống thực hiện theo những gì Phật dạy.

Tháp đựng xá lợi thường được thiết kế cầu kỳ, chủ yếu là bằng chất liệu đồng, vàng kết hợp với pha lê và nhựa thuỷ tinh. Về hình dạng, tháp xá lợi thường phổ biến có hình tháp kiểu Tây Tạng, cũng có thể có kiểu hình trụ bát giác hoặc hình chùa tháp kiểu cổ.

Đối với Tháp xá lợi nhỏ thì thường dùng hình dạng tháp để biểu thị cho Tháp Xá lợi, còn với Tháp xá lợi có kích thước lớn hơn chút thì thường có khắc chữ "Nhất Thiết Như Lai Toàn Thân Xá Lợi Chú Tháp" và khắc thần chú "Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni". Đây là trong bộ Kinh "Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni" có nói tới.

Trong Tháp Xá Lợi có thể đựng xá lợi Phật, xá lợi thánh tăng hoặc nếu không có xá lợi thì có thể đựng một bộ kinh hoặc bài thần chú "Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni" đều có thể được. Như trong kinh nói "Nếu có chúng sanh chép viết kinh này để trong tháp, tháp đó tức là Kim cang tạng suất-đổ-ba (tháp nhiều tầng) của hết thảy Như Lai, cũng là Tâm đà-ra-ni bí mật gia trì suất-đổ-ba của hết thảy Như Lai, tức là 99 trăm ngàn vạn cu-chi Như Lai suất-đổ-ba, cũng là Phật đảnh, Phật nhãn suất-đổ-ba của hết thảy Như Lai, tức là hết thảy Như Lai đại thần lực gia hộ".

Do đó, công đức thờ Bảo Tháp Xá Lợi rất lớn, cũng không thể nghĩ bàn. Do đó, việc chọn tháp xá lợi cũng cần phải rất thành tâm, cũng là thể hiện sự cung kính trước chư Phật, nên chọn các loại tháp mà tâm mình cảm thấy hoan hỉ và phù hợp với điều kiện của mình.

Tháp xá lợi hiện có thể sử dụng tháp xá lợi bằng lưu ly, tháp xá lợi bằng pha lê thuỷ tinh, tháp xá lợi bằng đồng kết hợp pha lê, lưu ly. Đây đều là những loại tháp xá lợi cao cấp, do vậy nếu quý khách cần các loại tháp xá lợi ít tiền hơn thì có thể chọn tháp xá lợi bằng nhựa thuỷ tinh hoặc composite giả lưu ly), cũng rất đẹp.

Các loại tháp xá lợi tại Pháp Duyên luôn được lựa chọn một các cẩn thận về chất liệu, hình thức cũng như các kích thước để bạn có nhiều lựa chọn phù hợp với gian thờ nhà bạn. Mong rằng các sản phẩm tháp xá lợi tại Pháp Duyên sẽ làm quý khách hài lòng.