Các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài

Danh mục chi tiết
450,000 590,000 
126,000,000 290,800,000 
21,600,000 84,000,000 
24,920,000 100,800,000 
23,000,000 
3,290,000 7,090,000 
7,490,000 15,290,000 
4,590,000 8,790,000 

Tượng Phật Bằng Gỗ