Các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài

Danh mục chi tiết
23,000,000 
3,290,000 7,090,000 
7,490,000 15,290,000 
4,590,000 8,790,000