TƯỢNG PHẬT LÀM TỪ GỖ: GỖ HƯƠNG, GỖ TIÊU NAM, GỖ CHƯƠNG (LONG NÃO)…

Bấm để lọc theo danh hiệu Đang hiển thị 1 - 12 of 96 results
14,590,000 
44,790,000 
Bấm để lọc theo danh hiệu Đang hiển thị 1 - 12 of 96 results
3,200,000 
1,190,000 1,690,000 
15,490,000 18,590,000 

Tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Gỗ Bách, Cao 43cm

3,200,000 
145,690,000 

Tượng Phật Bằng Gỗ

×