Xem tất cả 10 kết quả

Lọc chất liệu: [tất cả], tượng đồng, tượng gỗ, gốm sứ, bột đá, composit, vàng - mạ vàng, lưu ly, Nhung vàng kim sa,
Lọc kích thước: [tất cả], Dưới 20cm, Từ 20 - dưới 50cm, Từ 50cm - dưới 1m, Từ 1 mét trở lên (tượng lớn)

TẤT CẢ Thất Phật (Bộ Tượng 7 Phật)

1.590.000 5.590.000 
62.990.000 
14.190.000 
17.690.000 25.590.000