Showing all 10 results

Lọc chất liệu: [tất cả], tượng đồng, tượng gỗ, gốm sứ, bột đá, composit, vàng - mạ vàng, lưu ly, Nhung vàng kim sa, Lọc kích thước: [tất cả], Dưới 20cm, Từ 20 - dưới 50cm, Từ 50cm - dưới 1m, Từ 1 mét trở lên (tượng lớn)

TẤT CẢ Thất Phật (Bộ Tượng 7 Phật)

+
1,590,000 5,590,000 
+
+
33,600,000 
+
11,790,000 
+
14,190,000 
+
+
+
+
+