CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH

Cửa hàng Văn hoá phẩm Phật Giáo Pháp Duyên tuân thủ theo các chính sách và quy định chung của nhà nước CHXHCN Việt Nam về kinh doanh các sản phẩm đồ thờ, tượng Phật, đồ phong thuỷ, thực phẩm chay, các quy định chung trong giao dịch an toàn trong thương mại điện tử trên môi trường Internet.

Quý khách vui lòng tham khảo kỹ các chính sách kinh doanh tại cửa hàng văn hoá phẩm Phật Giáo Pháp Duyên để có thể thuận tiện trong quá trình giao dịch.